Mathis Bålsrød Vik

Født 30. mars 2004
Død 13. mai 2021

Om seremonien

Det vil bli streaming via denne minnesiden.

Tid og sted for seremonien 25-05-2021