Morten Sigfred Berg

Født 7. januar 1968
Død 23. desember 2020

Om seremonien

Grunnet dagens situasjon vil kun innbudte få plass inne i kirken.
For alle øvrige vil det være mulig å delta utenfor kirken.
Det vil bli lyd ute.

Blomster til sermonien vil gå i hvitt og grønt.
Like kjært er en gave til Hvarnes Ungdomslag, det kommer det sosiale i bygda han var så glad i til gode.

Tid og sted for seremonien 08-01-2021