Informasjon

Brit H. Saglie Nilsen

  • 20.06.1947 - 06.04.2024

Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: