Informasjon

Oddny Marianne Kristiansen

  • 05.06.1947 - 01.04.2024

Vår alles kjære Oddny❤️


Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: