Terje Rosmæl

  • Født: 23. november 1938
  • Død: 9. juli 2021

Til minne om vår alles kjære Terje


Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: