Informasjon

Per Georg Engebretsen

  • 24.12.1948 - 19.04.2024

Vi bøyer vårt hode i sorg, ditt blikk og din stemme er borte, vi skal savne ditt nærvær, ditt vesen, vi skal ikke se deg igjen. Vi bøyer vårt hode ærbødig for alt hva du var, hva du gjorde, og det som ga mening til livet, for den som fikk være deg nær. Vi løfter vårt hode i glede ved minner om deg og din tid. Om din tid i blant oss er over, så er du en del av vårt liv.

Annonser for Per Georg Engebretsen

Dødsannonse
Dødsannonse
Innrykksdato
Østlands-Posten
25-04-2024